Enter your keyword

post

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi

“2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının “Buğday”a ilişkin “Genel Esaslar” başlığı altındaki ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Değişik (31/05/2021)Makarna, irmik ve şehriye ihracatına yönelik belge talepleri, anılan ürünlerin makarnalık buğdaydan (durum buğdayı – GTİP: 1001.19.00.00.00) elde edilmesi halinde değerlendirmeye alınır. Ancak, Afrika ülkeleri, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Güney Amerika ülkelerine yapılacak ihracatta, buğday ithalatı gerçekleştirilmesini müteakip, ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda makarna ve/veya şehriye ihracatı yapılması, ihraç ürününün bünyesinde azami %100 oranında “adi buğday” kullanılması, ihraç edilen eşyanın ambalajında makarnalık ve/veya adi buğdayın kullanım oranlarının belirtilmesi kaydıyla, makarnalık ve/veya adi buğdaydan üretilen makarna ve/veya şehriye ihracatını öngören belge talepleri de değerlendirmeye alınabilir. Bu kapsamda düzenlenen DİİB’lerin kapatılmasında yukarıda belirtilen şartların sağlandığına ilişkin yeminli mali müşavir raporu aranır.”

Bununla birlikte, anılan uygulama yukarıda bahsi geçen hüküm çerçevesinde 31/05/2021 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) düzenlenecek yeni DİİB’lerde geçerli olacaktır.