Enter your keyword

post

İran’a Konfeksiyon İhracatı Hakkında

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda;

ABD’nin, İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanmış olan Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan (KOEP) 8 Mayıs 2018 tarihinde çekildiğini açıklaması ile İran’ın ABD’nin tek taraflı ambargo uygulamasına maruz kalması ve bu nedenle dış ticaret rejiminde hızlı değişikliklere giderek hazırgiyim ürünlerinin de dahil olduğu 1.339 üründe ithalatı yasaklaması hakkında bilgi verilmiştir.

İran tarafından ithalat yasağı getirilen ürünler arasında yer alan hazırgiyim ürünleri aynı zamanda 2016 yılından itibaren İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan “İran’da Konfeksiyon Ürünleri Satışı Yapan Şirketler İçin Düzenleme Genelgesi” (Genelge) kapsamına da girmektedir. Bilindiği üzere, anılan Genelge, yabancı bir firmanın sözkonusu ürünlerde ithalat yapabilmesi için ithalat miktarının belirli bir kısmını ya İran’daki üreticilere vereceği sipariş ile tedarik etmesi veya İranlı temsilcisi ile ortak ya da tek başına İran’da üretim tesisi kurarak ilk 2 sene için ithalat miktarının %20’sini İran’da üretmesi ve sözkonusu üretimin %50’sini başka bir ülkeye ihraç etmesini, ayrıca, üçüncü yıldan itibaren her yıl için İran’da üretim miktarında %5 artış yapılmasını öngörmektedir.

Genelge’nin uygulandığı birçok ürünün 1.339 kalemi içeren anılan listede yer almasının yarattığı çelişkili durumun görüşülmesi amacıyla Tahran Ticaret Müşavirliğimiz ile İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Esnaf ve İşadamlarından Sorumlu Merkez Başkanı Seyed Javad Ahmadi arasında 12 Aralık 2018 tarihinde bir toplantı yapılmış olup, anılan toplantıda Genelge kapsamında faaliyet belgesi alan ve İran Hükümeti’ne taahhütlerde bulunarak ticarete başlayan firmalarımızın ithalat yapamaz hale gelişinin ortaya çıkardığı sorunlar hatırlatılarak bu konuda Bakanlık olarak bir önlem almayı düşünüp düşünmedikleri sorulmuştur.

Anılan toplantıda İranlı yetkili tarafından ise, Türk firmalarının hazırgiyim sektöründeki öneminin bilincinde olarak ve bu konuda firmaların haklı olduğu düşüncesiyle konunun yeniden değerlendirildiği ve sözkonusu 1.339 kalemlik listenin özellikle otomotiv, konfeksiyon ve beyaz eşya sektörlerinde hafifletilmesi veya bazı istisnalar getirilmesi için çalışma yapıldığı, tarihi net olmamakla birlikte sorunun en kısa sürede çözümüne yönelik ve başta İranlı tüketiciler olmak üzere ilgili tüm tarafların yararına olacak bir düzenleme için çalışmaların devam edildiği ifade edilmiştir.