Enter your keyword

Blog

Sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı

24.03.2020 / Ankara Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu, Türkiye’de etkili olan Koronavirüs salgını nedeniyle üyelerinden ve Odalardan gelen talepler doğrultusunda, sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresinin uzatılması kararı aldı.​ Buna göre, geçerlilik süresi Mart ve Nisan aylarında sona erecek olan sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süreleri, 1 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldı. Kaynak  Mart ve Nisan [...]

Dış Ticaret İstatistikleri, Ocak 2020

Dış Ticaret İstatistikleri, Ocak 2020 Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanmaktadır. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan [...]

ABD’nin sübvansiyonlar ve telafi edicivergi önlemlerine

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, 4 Şubat 2020 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan kararla ABD'nin sübvansiyonlar ve telafi edicivergi önlemlerine ilişkin mevzuatında bir takım değişiklikler yapıldığı belirtilmekte olup, sözkonusu değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir: Spesifikliğe ilişkin daha önce mevzuatta yer alan “bir gruba özgü [...]

Kasım ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye'nin ihracatı kasım geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 15 milyar 50 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan eylül ayına ve ocak-eylül dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre ihracat, 2019 yılı Kasım ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 15 milyar [...]

Destek Yönetim Sistemi

Dahilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almaya, mal ve hizmet ihracına yönelik devlet desteklerinden yararlanmaya yönelik başvurular gerekli işlemler yapıldıktan sonra Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Tebliği Buradan indirebilirsiniz. İhracat ve ithalatta prosedürü azaltarak işlemleri kolaylaştıracak Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi'nin (DYS) işleyişine ilişkin usuller belirlendi. [...]

Dahilde İşleme İzin Belgesi Tebliği

28 Kasım 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30962 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2019/8) MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne Geçici 33 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Dahilde işleme izin [...]

Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 18/11/2019 tarih ve 49550147 sayılı yazıda;“ Bilindiği üzere, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar, İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlenmiştir.Bu kapsamda, 2016/1 sayılı Genelge' de 18/11/2019 tarihinde yapılan değişiklik [...]

Dış Ticaret İstatistikleri, Eylül 2019

İhracat %0,3, ithalat %1 arttı Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,3 artarak 14 milyar 436 milyon dolar, ithalat %1 artarak 16 milyar 492 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı %6,6 arttı Eylül ayında dış ticaret açığı [...]