Enter your keyword

Blog

Kasım ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye'nin ihracatı kasım geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 15 milyar 50 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan eylül ayına ve ocak-eylül dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre ihracat, 2019 yılı Kasım ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 15 milyar [...]

Destek Yönetim Sistemi

Dahilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almaya, mal ve hizmet ihracına yönelik devlet desteklerinden yararlanmaya yönelik başvurular gerekli işlemler yapıldıktan sonra Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Tebliği Buradan indirebilirsiniz. İhracat ve ithalatta prosedürü azaltarak işlemleri kolaylaştıracak Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi'nin (DYS) işleyişine ilişkin usuller belirlendi. [...]

Dahilde İşleme İzin Belgesi Tebliği

28 Kasım 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30962 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2019/8) MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne Geçici 33 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Dahilde işleme izin [...]

Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 18/11/2019 tarih ve 49550147 sayılı yazıda;“ Bilindiği üzere, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar, İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlenmiştir.Bu kapsamda, 2016/1 sayılı Genelge' de 18/11/2019 tarihinde yapılan değişiklik [...]

Dış Ticaret İstatistikleri, Eylül 2019

İhracat %0,3, ithalat %1 arttı Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,3 artarak 14 milyar 436 milyon dolar, ithalat %1 artarak 16 milyar 492 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı %6,6 arttı Eylül ayında dış ticaret açığı [...]

Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

Tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlenmiştir. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 19/09/2019 tarih ve 4243894 sayılı yazılarında 2016/1 sayılı Genelge' de 19/09/2019 tarihinde yapılan değişiklik uyarınca mezkur Genelge'nin 7’nci [...]

Temmuz 2019 Dış Ticaret İstatistikleri

Temmuz 2019 Dış Ticaret İstatistikleri İhracat %7,9 arttı, ithalat %8,5 azaldı Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Temmuz ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %7,9 artarak 15 milyar 160 milyon dolar, ithalat %8,5 azalarak 18 milyar 351 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı %46,9 [...]

2014/20 Sayılı Genelge Hk

TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Konu :2014/20 Sayılı Genelge Hk. 09.08.2019 / .... DAĞITIM YERLERİNE Deniz Ticaret Odasından alınan 7/8/2019 tarihli 2921 sayılı yazıda, Odaları ile Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri arasında ayrı ayrı imzalanan protokol hükümleri çerçevesinde DİR sözlü beyan sisteminin işlediği, protokole imza atan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı gümrük [...]