Enter your keyword

post

Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması

11 Nisan 2020 Tarihli ve 31096 Sayılı Resmi Gazete ‘de Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2394) ve İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) yayımlanmıştır.

Bu çerçevede,  aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın, üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından gerçekleştirilen ithalatında, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olmak üzere karşılarında gösterilen miktar için ilave gümrük vergisi oranı % 0 uygulanacak şekilde tarife kontenjanı açılmıştır.

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Birim Miktarı İlave Gümrük Vergisi %
5903.10.90.90.00 Diğerleri (Yalnızca imperteks Kumaş) m2 5.000.000 0
5903.20.90.90.00 Diğerleri (Yalnızca imperteks Kumaş) 0
5903.90.99.90.00 Diğerleri (Yalnızca imperteks Kumaş) 0

Diğer yandan, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) ile birlikte açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları belirlenmiştir.

  • Bazı Tekstil Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, aşağıdaki tabloda G.T.İ.P ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, söz konusu eşyayı üretiminde girdi olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılacaktır.
  • Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılacaktır.
  • Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler kapasite raporunda belirtilen tüketim miktarını aşmamak kaydıyla karşılanır.
  • Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.
  • Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerlidir. Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.
  • İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludurİthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
  • Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.