Enter your keyword

post

ABD’nin sübvansiyonlar ve telafi edicivergi önlemlerine

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, 4 Şubat 2020 tarihinde ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanan kararla ABD’nin sübvansiyonlar ve telafi edicivergi önlemlerine ilişkin mevzuatında bir takım değişiklikler yapıldığı belirtilmekte olup, sözkonusu değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

  • Spesifikliğe ilişkin daha önce mevzuatta yer alan “bir gruba özgü sübvansiyonlar” ibaresindeki “grup” kavramına açıklık getirilmiştir.
  • Yeni bir sübvansiyon tipi olarak değeri düşürülmüş para birimlerine ilişkin kurfarkından doğan sübvansiyon tanımlanmıştır. Buna göre, bir soruşturma veya gözden geçirme sürecinde reel efektif döviz kuru (real effective Exchange rate -REER) ile denkleştirilmiş reele fektif döviz kuru (equilibrium REER) arasında fark varsa o para biriminin değeri düşürülmüş olduğuna kanaat getirilebilecektir.
  • Ayrıca bu duruma herhangi bir devlet müdahalesinin sebep olup olmadığı da incelenecektir. Yapılacak incelemede normal durumlarda, bağımsız bir merkez bankasının veya parasal otoritenin para ve ilgili kredi politikaları kapsam dışı bırakılacaktır. Ancak devletin döviz kurunu değiştirebilecek müdahalelerdeki şeffaflık derecesi incelenecektir.
  • Ayrıca bu başlık altında bir sübvansiyonun varlığına başvurulması durumunda karar verilebilmesi için ABD Hazine Bakanlığı’nın konuya ilişkin değerlendirmelerinin alınacağı belirtilmektedir.

 

Söz konusu Resmi Gazete’ye https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-02-04/pdf/2020-02097.pdfadresinden ulaşılması mümkündür

 

(İMMİB)

İnanç group olarak,

* Türkiye’nin tüm bölgelerinde ithalat, ihracat gümrük müşavirliği hizmeti verilmektedir,

* Uluslararası Kara, Hava ve Deniz kargo taşımacılığımız vardır, Biz den de bir fiyat alın,

* Sigorta acentalığımız ile kargolarınız  sigortalanır,

* Dahilde işleme ve yatırım teşvik danışmanlığı hizmeti verilir.