Enter your keyword

post

2014/20 Sayılı Genelge Hk

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Konu :2014/20 Sayılı Genelge Hk.

09.08.2019 / ….

DAĞITIM YERLERİNE

Deniz Ticaret Odasından alınan 7/8/2019 tarihli 2921 sayılı yazıda, Odaları ile Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri arasında ayrı ayrı imzalanan protokol hükümleri çerçevesinde DİR sözlü beyan sisteminin işlediği, protokole imza atan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı gümrük müdürlüklerinde işlem yapmak isteyen firmaların sisteme üye olup olmadıklarının Odalarının https://www.denizticaretodası.org.tr/tr/sayfalar/dahilde-isleme-izni-dir-sözlü-beyan-islemleri adresinden kontrolü yapıldıktan sonra işlem yapılmasının Odalarının üstlendiği riskler açısından büyük önem taşıdığı, ayrıca protokol imzalanan bölge müdürlüklerince görevlendirilen gümrük müdürlüklerinin Odalarına her ay gönderilen DİR sözlü beyan işlemlerini gösteren tablolardaki bilgilerde yeksenaklık sağlanması açısından Odalarına gönderilen tablolarda; kayıt tarihi, firma adı, vergi no, gemi adı, eşya cinsi, miktarı, eşyanın kıymeti, toplam teminat tutarı, sistemde işlemin açık ya da kapalı olup olmadığı bilgilerini içeren detayların yer almasının ayrıca önemli olduğu bildirilerek, DİR sözlü beyan sistemi protokol hükümlerine uygun işlem yapılmasının sağlanması, sisteme dahil olmayan firmaların işlem yapmasına izin verilmemesi ile Odalarına her ay gönderilen DİR sözlü beyan işlemlerini içeren tabloda yukarı belirtilen bilgilerinin yer almasının sağlanması hususu iletilmektedir.